Oferta
Poradnia dla dzieci
z autyzmen

Poradnia dla Dzieci z Autyzmem to placówka diagnostyczno-terapeutyczna specjalizująca się we wspomaganiu rozwoju osób z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu oraz wspieraniu ich rodzin.

Celem oddziaływań terapeutycznych jest, zgodnie z podejściem rozwojowym, stymulowanie rozwoju dziecka w celu uruchomienia naturalnych mechanizmów rozwojowych oraz kompensowanie istniejących deficytów.